polityka prywatności :: zastrzeżenia prawne

P.P.H.U. BARBRA
Jacek Kowierski
95-054 Ksawerów
ul. Tymiankowa 23
tel. 42 213 84 15
kom. 603 675 735
e-mail: barbra@barbra.com.pl

polityka prywatności

1.

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Witryny, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Witrynie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane Użytkowników, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.02.101.926).

2.

Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjno-technicznych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na Witrynie, Użytkowników i ich zachowań.

3.

Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. "Barbra" Jacek Kowierski nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że: za zgodą podmiotu danych, wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów "Barbra" Jacek Kowierski

4.

""Barbra" Jacek Kowierski zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkowników Witryny w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu: monitorowania ruchu w serwisie, monitorowania oglądalności Witryny.

5.

Ponadto Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania lub wymazania swoich danych w każdej chwili poprzez prośbę wysłaną na adres e-mail: barbra@barbra.com.pl lub pisemnie na adres: "Barbra" Jacek Kowierski, 95-054 Ksawerów ul. Tymiankowa 23.

Powzięto wszelkie adekwatne kroki w celu prawidłowego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zablokowania nieautoryzowanego dostępu. Jednak z przyczyn technicznych odpowiedzialność "Barbra" Jacek Kowierski z tego tytułu jest ograniczona wyłącznie do zagrożeń wynikających z rażącego niedbalstwa.

7.

W celu usprawnienia działania Witryny, na dysku twardym komputera Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe, tzw. cookie. Ich celem jest identyfikacja komputera Użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celach statystycznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania plików cookies. Nie spowoduje to utrudnień w korzystaniu z Witryny www.barbra.com.pl.

8.

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do "Barbra" Jacek Kowierski. uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. "Barbra" Jacek Kowierski nie ponosi żadnej szkody w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników danych nieprawdziwych lub niepełnych.

9.

Dane osobowe, adresy e-mail podane w formularzu zapytań, mogą być przetwarzane przez "Barbra" Jacek Kowierski odpowiednio: dla celów rekrutacji oraz marketingu towarów i usług "Barbra" Jacek Kowierski