polityka prywatności :: zastrzeżenia prawne

P.P.H.U. BARBRA
Jacek Kowierski
95-054 Ksawerów
ul. Tymiankowa 23
tel. 42 213 84 15
kom. 603 675 735
e-mail: barbra@barbra.com.pl

zastrzeżenia prawne

Witryna www.barbra.com.pl jest udostępniana na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie. Witryna www.barbra.com.pl jest dostępna w takim stanie w jakim Użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Właściciel Witryny, "Barbra" Jacek Kowierski nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika. "Barbra" Jacek Kowierski nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w witrynie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań Użytkowników. "Barbra" Jacek Kowierski zastrzega sobie prawo zmiany zawartości Witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Witryny. "Barbra" Jacek Kowierski nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Witryny www.barbra.com.pl. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Witryny, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Witrynie ponosi Użytkownik. W celu poprawienia funkcjonalności Witryny istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów. Żadna z informacji zamieszczonych w Witrynie www.barbra.com.pl, w szczególności dotycząca usług świadczonych przez "Barbra" Jacek Kowierski, nie stanowi oferty "Barbra" Jacek Kowierski

prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości Witryny internetowej www.barbra.com.pl w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron Witryny oraz jakichkolwiek innych jej elementów są w całości zastrzeżone na rzecz Barbra Jacek Kowierski z siedzibą w Łodzi. Witryna oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Barbra Jacek Kowierski jest zabronione poza wyjątkami opisanym poniżej. Użytkownik Witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto Użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Prawo Użytkowania całej Witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Witryny w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Barbra Jacek Kowierski